Studia wyższe ukończył w 1992 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach specjalności Ekonomika Obrotu Towarowego i Usług, gdzie z powodzeniem obronił pracę magisterską na temat Informacja jako towar.

Będąc jeszcze studentem piątego roku rozpoczął pracę jako Dyrektor ds. marketingu w tygodniku Morze i Ziemia, Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Agencji Marketingowej Izby Przemysłowo-Handlowej na stanowisku dyrektora biura, zaraz potem objął funkcję dyrektora ds. marketingu w ogólnopolskiej firmie handlowej Komfort S.A.

Od 1994 roku pracował w Polskim Radiu Szczecin S.A., najpierw jako dyrektor ekonomiczny rozgłośni, a od 1998 roku jako wiceprezes zarządu spółki. Od października 2006 roku pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie. W roku 2011 objął funkcję prezesa zarządu w Polskim Radiu Szczecin.

Od ukończenia studiów stale współpracuje ze szczecińskimi uczelniami. Od 1992 roku do dziś zapraszany na wykłady z zakresu Reklamy i Public Relations w ramach studiów podyplomowych na wydziałach: Zarządzania i Ekonomiki Usług, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1993-1999 wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, a od 2000 roku wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania.

W dorobku naukowym posiada publikacje w regionalnych, branżowych i ogólnopolskich czasopismach naukowych.

Od ukończenia studiów aktywnie prowadził doradztwo i szkolenia w firmach regionu. Miał okazje doradzać m.in. w takich przedsiębiorstwach jak: Agryf, PZU, Drobimex, Bosman Browar Szczecin, ZPO Odra, Zakłady Chemiczne POLICE, Urząd Miasta w Szczecinie, Pomorski Bank Kredytowy, Uniwersytet Szczeciński.

W 2004 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego obronił pracę doktorską pt. Wpływ jakości programów rozgłośni radiowych na ich pozycję rynkową.

Dr Adam Rudawski jest również współautorem unikatowego programu komputerowego HARP, stosowanego jako podstawowe narzędzie kontroli kosztów i jakości programu radiowego w Polskim Radiu Szczecin S.A., Radiu dla Ciebie S.A. w Warszawie, Polskim Radiu Wrocław S.A., Radiu Zachód S.A. w Zielonej Górze. Radiu PiK w Bydgoszczy, Radiu Opole S.A. oraz Polskim Radiu Kraków S.A.

Współautor przyjętej 26 sierpnia 2005 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji STRATEGII PAŃSTWA W DZIEDZINIE MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH NA LATA 2005-2020 w zakresie docelowego modelu publicznej radiofonii regionalnej w Polsce.

Autor trzech programów restrukturyzacyjnych w Polskim Radiu Szczecin SA.: Pakiet 17 Zarządzeń - regulujący zarządzanie w powołanej - w miejsce państwowej jednostki organizacyjnej - spółki prawa handlowego; Radio Szczecin 2000 program oszczędnościowy, opracowany dla poprawy rentowności Spółki; Radio Optimum 2004-2005 optymalizacja kosztów działalności i zatrudnienia w spółce.